VANDAAG

18 mei (2024)

Wereldstiltedag

31 oktober 2022: Werelddag van de Stilte

Stichting Zutphen Literair en Dichtersgroep Kopwit Zutphen besteden hier aandacht aan door de gezamenlijke publicatie van een vertaling (door P.B. Kempe) van het sonnet ‘Silence’ (1840) van Edgar Allan Poe.

 


Sonnet – Silence

 

There are some qualities – some incorporate things,

That have a double life, which thus is made

A type of that twin entity which springs

From matter and light, evinced in solid and shade.

There is a two-fold Silence – sea and shore –

Body and soul. One dwells in lonely places,

Newly with grass o’ergrown; some solemn graces,

Some human memories and tearful lore,

Render him terrorless: his name’s “No More”.

He is the corporate Silence: dread him not!

No power hath he of evil in himself;

But should some urgent fate (untimely lot!)

Bring thee to meet his shadow (nameless elf,

That haunteth the lone regions where hath trod

No foot of man), commend thyself to God!

 

Edgar Allan Poe (1809-1849)

 

 

Sonnet – Stilte

 

Zekere waarden, zo erkend alom,

Leiden een daag’lijks leven dat omvat

Een tweesnijdend  bestaan hetwelk ontsprong

Aan stof en licht – als geschakeerd en vast.

De Stilte kent een ziel en een lichaam,

Een kust en zee. Men doolt door ’t groen, alleen

Met plechtig mijmeren, verdriet gemeend;

Plots komt men onder ogen, zonder blaam

Of vrees, diegeen met “Nimmermeer” als naam.

Ducht die geopenbaarde Stilte niet,

Geen kwade macht verschuilt zich in haar borst!

Doch als over uw pad een schaduw schiet

Van zeek’re fee of een koboldenvorst

Uit haar door ’t mensdom onberoerd gebied,

Vertrouw uw Godheid welke alles ziet!

 

(vertaald uit het Engels door P.B. Kempe)

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

×