VANDAAG

  • 23 juni (1851) D.M. Maaldrink
  • 23 juni (1883) Willy Pétillon

Zutphen Literair

Onze doelstelling

De bevordering van aandacht voor literatuur en boek in de gemeente Zutphen, in brede zin, alsmede voor het Zutphense literaire erfgoed. Hierbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk en zo breed mogelijke samenwerking met verwante instellingen in en buiten Zutphen.

Onze missie

De literatuur levend houden en een groot en gemêleerd publiek deelgenoot maken van de kunstzinnige en maatschappelijke zeggingskracht van literatuur.

In een wereld waarin de schrikbarende ontlezing de literatuur steeds meer onder druk zet, maakt Stichting Zutphen Literair zich sterk voor:

  • een rijk en gevarieerd aanbod van literaire activiteiten;
  • een programmering op maat, verankerd in de lokale en regionale context en gericht op een divers publiek;
  • haar positionering als vitaal onderdeel van het culturele leven van Zutphen.

Onze visie

Stichting Zutphen Literair vindt literatuur een belangrijke kunstvorm en van wezenlijk belang voor de samenleving. Als de taal gans het volk is, is de literatuur daar de hoogste uitingsvorm van. Verhalen bepalen wie we zijn. Literatuur is daarom niet iets voor een kleine groep fervente liefhebbers maar voor iedereen. Stichting Zutphen Literair streeft om die reden naar een breed en gevarieerd literair aanbod van laagdrempelige activiteiten op hoog niveau.

Stichting Zutphen Literair richt zich op:

  • het borgen van bestaande literaire activiteiten;
  • het stimuleren en (mede) entameren van nieuwe initiatieven;
  • het desgevraagd adviseren bij subsidieaanvragen voor literaire activiteiten;
  • het adviseren bij nieuwe en bestaande initiatieven (‘kopje koffie-policy’);
  • het door samenwerking versterken van een netwerk van partijen die zich in Zutphen bezighouden met literatuur in de breedste zin van het woord.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

×