VANDAAG

29 juni (2022)

MRTNT-rede

Met ingang van 2021 wordt in Zutphen de MRTNT-rede georganiseerd, een groot tweejaarlijks evenement.
Johannes Florentius Martinet was van 1775 tot 1795, het jaar van zijn dood, predikant te Zutphen. Maar hij was nog veel meer: theoloog, filosoof, natuurkundige, historicus, pedagoog en gematigd patriot. Hij publiceerde een gestage stroom boeken, vooral op het gebied van de theologie, de (vaderlandse) geschiedenis en de natuurkunde. Heel vaak in de vorm van een samenspraak, zoals in zijn beroemdste werk, de vierdelige Katechismus der Natuur, vele malen vertaald en tot in de twintigste eeuw in het onderwijs gebruikt.

Rond deze internationaal vermaarde duizendpoot wordt een lezing verzorgd door een auteur die zijn sporen heeft verdiend op een of meer van de gebieden waarop Martinet actief was. Op 16 oktober 2021 zal Midas Dekkers de eerste MRTNT-rede houden, in de Walburgiskerk; aanvang 20.00 uur. Titel: Het heerlijk huwelijk van God de Vader en Moeder Natuur.
Kaarten à €12,50 kunnen besteld worden via info@zutphenliterair.nl.